Tendencat

Nid: 6477
Nid: 5959

"Atë Filoteu i Manastirit Karakallou në Malin Athos flet kundër kovidit dhe vaksinave"

Fr. Zachariah Lynch, Elder Philotheus of Karakallou July 27, 2021 Comments
Nid: 5647

Pashka 2021: E hapur si gjithnjë për këdo

Metropolitan Neophytos of Morphou April 30, 2021 Comments
Nid: 5007

Ҫfarë ka përgatitur për ne regjimi i Baidenit?

Kirill Aleksandrov January 28, 2021 31 Comments