Etërit e Shenjtë Rusë mbi Ardhjen e Antikrishtit

Thëniet nga Paterikoni i Optinës, një përzgjedhje thëniesh të Etërve që jetonin në një nga manastiret më të nderuara në botë, Manastiri i Optinës

Originally appeared at: Orthodox Christianity

Askush nuk e di se kur do të vijë antikrishti do të vijë, siç na tregon Bibla por shenjat e ardhjes së antikrishtit janë tashmë këtu. Duke parë një përndjekje të tillë kundër besimit dhe përpjekjet për ta shkatërruar atë, ashtu si dhe gjëra të tjera, ne duhet të mendojmë se koha po afrohet. Por megjithatë është e pamundur që të thuash. Më parë njerëzit mendonin se Antikrishti kishte ardhur; për shembull, Petro i Madh. Por më vonë kjo shihej si një gabim, se bota ende ekziston. Po cili është qëllimi i këtyre përllogaritjeve? Vetëm një gjë është e rëndësishme — që ndërgjegjja jetë e pastër në gjithçka. Qëndroni të patundur ndaj besës orthodhokse dhe bëni një jetë të drejtë sipas urdhërimeve të Perëndisë që të jeni gati në çdo kohë. Dhe për këtë ju duhet të mos ta shtyni në ndonjë të ardhme të panjohur dhe të përdorni kohën e tanishme për pendim dhe ndreqje: ja tani tek është kohë e pëlqyeshme; ja tani tek është ditë shpëtimi (2 Kor. 6:2).

Shën  Nikoni

Ёshtë mëkatare të dëshirosh të jetosh deri në kohën e antikrishtit. Do të ketë aq vuajtje siç është thënë, sa madje edhe të zgjedhurit me zor do të shpëtohen. Por është e rrezikshme dhe mëkatare që të kërkosh vuajtjet. Kjo vjen nga krenaria dhe marrëzia.

Shën Nikoni

Fryma e Antikrishtit ka ka vepruar që nga kohët apostolike nëpërmjet pararendësve të tij siç shkruan Apostulli : Sepse misteri i paudhësisë tani vihet në veprim; vetëm deri sa të hiqet nga mesi ai që e pengon tani (2 Sel. 2:7). Fjalët e apostullit “[vihet në veprim vetëm derisa”], lidhet me autoritetet sovrane dhe autoritetet e Kishes, kundër të cilëve pararendësit e Antikrishtit do të rebelojnë që të shkatërrojnë ata që banojnë në tokë sepse Antikrishti, sipas ekzgjezës së Shkrimit të Shenjtë, duhet të vijë në një kohë kur ka anarki në botë. Por ndërsa ai është i ulur në thellësitë e ferrit ai punon përmes pararendësve të tij. Së pari ai punoi nëpërmjet heretikëve të ndryshëm që sollën konfuzion në Kishën Orthodhokse dhe sidomos nëpërmjet Arianëve, njerëzve të arsimuar dhe që ndodheshin në oborret e mbretërve dhe punoi më pas nga dinakërisht nëpërmjet masonëve të arsimuar dhe së fundi, tani nëpërmjet nihilistëve të arsimuar ka filluar të punojë pacipërisht dhe mizorisht, jashtë çdo mase. Por sëmundja e tyre do t’u kthehet mbi kokat e tyre, siç është shkruar në Shkrimin. A nuk është çmenduri e madhe që të punosh me gjithë forcën tënde, pa kursyer as jetën tënde, vetëm që të varesh nga një lak këtu në botë dhe në jetën e ardhshme të përfundosh në thellësitë e ferrit, në Tartarus, për mundimet e përjetshme? Por krenaria e tyre e dëshpëruar nuk sheh asgjë e as nuk dëshiron të shohë e ata duan që t’ia shprehin gjithsecilit pakujdesin e tyre të pamend.

Shën Ambrozi

Ju keni frikë që të jetoni në kohën e Antikrishtit. Zoti është i mëshirshëm. Ju dhe unë nuk ka të ngjarë të jetojmë në atë kohë, por ne jemi paksa të frikësuar nga pararendësit e Antikrishtit që po sulmojnë Kishën dhe autoritetet sepse Antikrishti duhet të vijë në një kohë anarkie të plotë dhe pikërisht për këtë po punojnë pararendësit e Antikrishtit.

Shën Ambrozi

Përkthimi nga Motër Kornelia (Rees)

Shamordino.ru

2/6/2020

  • Shqip
  • العربية
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Bahasa Indonesia
  • Italiano
  • Português
  • Русский
  • Español