Orthodox Christianity

Nid: 4569

“Unë mësova prej tij sesi të jetoj dhe të vdes” (Atë Serafim Rose)

Jesse Dominick, Fr. Martin Person, Martha Nichols May 22, 2020 19 Comments