PRANIMET

8

Russian Faith përkrah shumë gazetarinë qytetare, prandaj informohuni!

Ju lutem drejtojani të gjitha letërkëmbimet, duke përfshirë pranimet At Josifit në adresën:

Fr.Joseph@russian-faith.com


Russian Faith është në kërkim të shkruesve dhe stafit editorial me ofrimin vullnetar derisa të mblidhen fondet e nevojshme. Nëse jeni të interesuar, kontaktoni ju lutem koordinatorin e pranimeve të përmendur më lart.