Nje familje me shume femije arratiset nga Gjermania merr azil ne Rusi

Shërbyesit socialë gjermanë kërcënohen se do t’u marrin fëmijët nëse nuk pajtohen që të ndjekin klasat e edukimit seksual në shkollë. Si rrjedhim familja ka ikur në Rusi për t’u mbrojtur.

Moska po siguron një azil të përkohshëm për familjen Grisbah, sipas deklaratës së zyrës së shtypit të Ministrisë së Brendshme Ruse. Pjesëtarë të kësaj familjeje ishin bërë viktima të përndjekjes në Gjermani.

Ata u arratisën nga vendi i tyre për shkak të presioneve të shërbimeve sociale gjermane. Fëmijët nuk ndiqnin orët e edukimit seksual në shkollë dhe si rrjedhim punëtorët socialë i kërcënuan që do t’i shkëpusnin nga prindërit.

Burimi: Vesti

Familja kishte hyrë në rusi me vizë turistike. Kërkesa e tyre fillestare për azil nuk u pranua, për shkak të mungesës së fakteve dhe qëndruan për njëfarë kohe si turistë.

Pasi familja Grisbah kishte shpenzuar një kohë të konsiderueshme në Rusi si turistë, nëpunësit e qeverisë e panë të udhës që të rregullonin statusin e tyre ligjor. Duke marrë në konsideratë rrethanat e tyre personale, Ministria e Brenmdshme Ruse ndërhyri dhe u siguroi azil të përkohshëm.